Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Wat is nou het basisprobleem?