KompasTip #1: Met een KPI meet je de voortgang van een Kritieke Succesfactor.

Maak daarom een krachtige koppeling tussen de KPI en de KSF

KPI

KompasTip #1 Wat is een KPI?

In het werken met KPI’s komen we in de praktijk verschillende omschrijvingen en definities tegen. Bij Kompasteam hanteren we de onderstaande definitie. Deze sluit aan bij waar een KPI voor bedoeld is: het sturen op essentie. Wat is een KPI?

Definitie / Uitleg

Een KPI is een kritieke variabele die aangeeft wat de essentiële prestatie is om tot succes van de organisatie te komen.

Betekenis

Met een kritieke prestatie-indicator meet je de performance van een bepaalde activiteit. Daardoor weet je hoe je er voor staat en kun je desgewenst je koers corrigeren.

Randvoorwaarden tot succes
 • KPI’s zijn gekoppeld aan de strategie via Kritieke Succesfactoren
 • Een KPI heeft een doel
 • Een KPI heeft iemand die verantwoordelijk is voor realisatie
Veel voorkomende valkuilen
 • Onduidelijke definitie van de KPI
 • Niet duidelijk hoe de uitkomst van de KPI aanzet tot actie
 • Alle Prestatie-Indicatoren beschouwen als KPI

Praktijk

KPI’s kunnen financiële zaken meten en operationele activiteiten. Een prestatie-indicator is pas kritiek als het van belang is voor het monitoren van de voortgang van een doelstelling van de organisatie. Daarmee zijn KPI’s de maatstaf om te weten of je op koers ligt met de plannen die je hebt vastgesteld aan de hand van de missie, visie en strategie. Als een KPI niet verbonden is aan een KSF wordt er iets irrelevants gemeten dat niet bijdraagt aan prestatiemanagement.

Correctieve acties op de uitkomsten van een KPI leiden dan niet tot het vergroten van het succes van de organisatie. Als je bijvoorbeeld verduurzaming niet koppelt aan een concrete KPI, dan is verduurzamen slechts iets voor de bühne.

Je kunt een veelheid aan zaken en activiteiten meten

Voorbeelden van KPI’s
 • Omzet en afzet van verkochte boeken;
 • het aantal acquisitiegesprekken met klanten;
 • de betaaltermijn van klanten;
 • de ontwikkeling van het werkkapitaal;
 • het aantal leveringen op tijd;
 • het aantal gebruikers op de website;
 • het aantal opgeloste service calls;
 • het aantal uitgemaakte creditnota’s;
 • het aantal intern bevorderde medewerkers;
 • de operationele kosten;
 • de hoeveelheid uitstoot aan koolstofdioxide (CO2);
 • et cetera.

Organisaties waarmee het niet goed gaat hebben de neiging steeds meer KPI’s (of PI’s) te formuleren waarmee zij hopen te kunnen sturen. Blijf echter gefocust op de KPI’s die je hebt vastgesteld op basis van KSF’s. Denk bij het formuleren van KPI’s aan het Engelse gezegde less is more: twintig KPI’s volgen is meer dan voldoende.

KPI’s zijn essentieel om effectief te kunnen navigeren. Plaatst deze op een helder dashboard. Klik hier: Wat is een dashboard?

Lees waarom KPI’s relevant zijn binnen Methode Het Kompas https://kompasteam.nl/oplossingen/methode-het-kompas/

 

Doe de Zelftest Stuurinformatie

Wilt u weten hoe het in uw organisatie gesteld is met de beschikbaarheid en kwaliteit van uw stuurinformatie?
Doe dan de Zelftest stuurinformatie en ontvang het rapport met uw uitkomsten afgezet tegen de benchmark.

Doe de Zelftest

Aanpak Kompasteam

Kompasteam steekt de handen uit de mouwen als een grootboek anders moet worden ingericht of een logistiek proces om te komen tot betere sturing

Aan de slag gaan met KPI's en dashboards betekent vooral de basis op orde brengen. Kompasteam kijkt daar eerst naar.

De klanten begrijpen dat verandering tijd kost. Kompasteam snapt dat haast averechts kan werken.

Klanten stellen de praktische en toegankelijke wijze van handelen op prijs.

Contact

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u een afspraak maken? Vul het contactformulier in en wij zullen z.s.m. contact met u op nemen.