KompasTip #2: Werk met een dashboard waar op KPI’s staan die echt aanzetten tot actie.

Een helder dashboard geeft informatie die te interpreteren is op een manier die managers en medewerkers begrijpen.

KPI-dashboard

KompasTip #2: Wat is een KPI-dashboard?

In het werken met KPI’s en dashboards komen we in de praktijk verschillende omschrijvingen en definities tegen.

Bij Kompasteam hanteren we de onderstaande definitie. Deze sluit aan bij waar een dashboard voor bedoeld is: het sturen op essentie.

Wat is een dashboard?

Definitie / Uitleg

Een dashboard is een compacte visuele weergave van de belangrijkste informatie die nodig is om de strategie te realiseren en laat in één oogopslag zien waarop actie nodig is.

Betekenis

Een dashboard dient voor het communiceren van resultaten over het presteren van de gehele organisatie

Randvoorwaarden tot succes
  • Kies voor heldere visualisatie
  • KPI’s die er toe doen, dus gekoppeld aan de strategie
  • Het dashboard is verankerd in de organisatie aan eigenaren
Veel voorkomende valkuilen
  • Onduidelijke frequentie van het verschijnen van het KPI-dashboard
  • Te druk met te veel indicatoren waardoor onduidelijk is waar actie nodig is
  • Geen goede bespreking op de diverse managementlagen

In de praktijk

Een goed geconstrueerd dashboard voorkomt dat je in de paniekstand schiet bij (soms uit de lucht gegrepen) signalen die je verleiden om continu brandjes te blussen. Dan moet het dashboard wel verankerd zijn in het dagelijks handelen, Als een verkoopmanager bijvoorbeeld jouw kamer binnenstormt en opgewonden roept dat de orderintake achterloopt en dat de accountmanager ook al heeft gebeld dat het ‘helemaal niet goed gaat’, is het goed dat je de cijfers uit het dashboard ter beschikking hebt.

Nog beter zou het zijn geweest als je het signaal over de orderintake al op het dashboard had zien aankomen, als dat althans een KPI van je bedrijf is. Zou de KPI op het dashboard staan en zou het verloop van de orderintake al eerder zichtbaar zijn in een dalende lijn, dan zou het dashboard het beginpunt van acties zijn geweest en niet een bellende accountmanager en een opgewonden verkoopmanager.

Een helder en op maat gesneden dashboard is een spiegel voor de organisatie en zet aan tot verbetering en innovatie. het helpt de organisatie op koers te blijven.

Het is wel essentieel om op het dashboard de juiste KPI’s te rapporteren. Wat is een KPI?

Lees verder waarom een dashboard relevant is binnen Methode Het Kompas https://kompasteam.nl/oplossingen/methode-het-kompas/

 

Doe de Zelftest Stuurinformatie

Wilt u weten hoe het in uw organisatie gesteld is met de beschikbaarheid en kwaliteit van uw stuurinformatie?
Doe dan de Zelftest stuurinformatie en ontvang het rapport met uw uitkomsten afgezet tegen de benchmark.

Doe de Zelftest

Aanpak Kompasteam

Kompasteam steekt de handen uit de mouwen als een grootboek anders moet worden ingericht of een logistiek proces om te komen tot betere sturing

Aan de slag gaan met KPI's en dashboards betekent vooral de basis op orde brengen. Kompasteam kijkt daar eerst naar.

De klanten begrijpen dat verandering tijd kost. Kompasteam snapt dat haast averechts kan werken.

Klanten stellen de praktische en toegankelijke wijze van handelen op prijs.

Contact

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u een afspraak maken? Vul het contactformulier in en wij zullen z.s.m. contact met u op nemen.