Donderdag 28 januari 2021 was de eerste online meeting van Kompasteam Academy. De sessie was geslaagd, omdat er tussen de deelnemers een goede interactie op gang kwam over de vraag hoe organisaties op weg te helpen bij het realiseren van doelen en veranderingen. En het Kompasteam heeft de nieuwe tool Bedrijfskompas Online gepresenteerd.

vitaliteit

Eerste geslaagde meeting van Kompasteam Academy

De start van Kompasteam Academy was donderdag 28 januari 2021. Doel is om een platform te creëren van professionals met een zelfde visie op het besturen van organisaties. Professionals die geloven in een sterke koppeling tussen beleid en uitvoering, waarbij de inzet van KPI’s en dashboard een logische plek heeft en waarbij oog is voor de menselijk maat.

Zoals steeds meer gebruikelijk was het een online activiteit waarbij we merken dat dat steeds vanzelfsprekender wordt. De onwennigheid van scherm delen is er wel. En wat we ook merken is dat het online bij elkaar komen een goede interactie niet in de weg hoeft te zitten. Integendeel.

De Kompasteam Academy is een nieuw initiatief van het KompasTeam.  Eldert de Jager over dit initiatief “Het uitgangspunt van het Kompasteam is dat met een gestructureerde aanpak met de juiste KPI’s een betere aansturing van de organisatie mogelijk is. Dit leidt tot meer motivatie in de uitvoering en geeft meer gelegenheid tot tijdig bijsturen. En het nemen van betere beslissingen met actuelere inzichten leidt tot betere resultaten. Tegelijkertijd, de praktijk van de uitvoering is weerbarstig en het is interessant om daar met professionals in dit vakgebied over te stoeien.”

In de praktijk van het gaan werken met KPI’s en meer acteren vanuit ‘meten is weten’ zijn diverse uitdagingen. Een van de deelnemers daarover “Ik benader zo’n traject alsof we met elkaar op reis gaan. We hebben een doel en stippelen een route uit om op de bestemming te komen. En ik ben daar bij de coach. We weten ook dat bij een reis het wel eens anders loopt. En daarom kunnen we alleen op de bestemming komen als de directie van de organisatie er echt wil komen. Anders is het onmogelijk coachen.”

Bedrijfskompas Online

Om te helpen bij de reis heeft het Kompasteam een nieuwe tool ontwikkeld: Het Bedrijfskompas Online. Dat is een applicatie die draait in een zogenaamde SAAS omgeving en dus door iedereen in de organisatie is te benaderen. Tijdens de KompasTeam Academy werd de Online tool aan de deelnemers gepresenteerd. Gerard Kuijpers, de ontwikkelaar achter het Bedrijfskompas Online daarover “We zagen te vaak dat bij uitrol van een verbetertraject met KPI’s de informatie op diverse plekken was, dat de status per fase niet even helder was en de activiteiten per deelnemer niet centraal bekend waren. Dat wordt met de Bedrijfskompas Online applicatie ondervangen, omdat de volgorde van stappen zichtbaar is en er op een plek alle alle informatie beschikbaar is. Dat geeft structuur”

We kijken terug op een geslaagde meeting. Eldert daar over “Voor mij is een bijeenkomst geslaagd als er sprake is van een natuurlijke uitwisseling van ideeën en ervaringen waar we tegen aan lopen in de praktijk. En dat er onderling enthousisame los komt bij de deelnemers. Dat hebben we gezien en dat is plezierig.”

Voor het Kompasteam is het meer dan prettig dat het positieve feedback heeft ontvangen op het Bedrijfskompas Online.

Op naar de volgende Kompasteam Academy meeting

 

Meer weten, tips en informatie?

 

  • Lees meer over dit boeiende onderwerp bij oplossingen https://kompasteam.nl/oplossingen/bedrijfskompas/
  • Vind u het sturen met KPI’s en dashboards een boeiend onderwerp? Vind u het werken met de navigatiecyclus een boeiend onderwerp? Deel dit artikel in je eigen netwerk.
  • Deze Kompastip is onderdeel van de Methode Kompas, een gestructureerde aanpak om te komen tot grip op het resultaat. Lees verder waarom een dashboard relevant is binnen Methode Het Kompas https://kompasteam.nl/oplossingen/methode-het-kompas/
  • Eldert de Jager heeft diverse boeken gepubliceerd over Navigeren met KPI-dashboards en sturen op essentie. Wilt u weten welke boeken, ga dan naar https://fenmen.nl/boeken/
  • Is uw belangstelling gewekt hier iets mee te doen? Wilt u de eigen organisatie meer actiegericht maken en strakker leren sturen op de uitvoering met KPI’s neem dan gerust contact op met ons om daar vrijblijvend over te sparren.

Gratis e-Book

Het Kompasteam heeft een geweldig en nuttig e-Book geschreven, bomvol met tips.
Download nu dit gratis e-Book: 30 tips voor het sturen op Essentie

Gratis e-Book

Aanpak Kompasteam

Kompasteam steekt de handen uit de mouwen als een grootboek anders moet worden ingericht of een logistiek proces om te komen tot betere sturing

Aan de slag gaan met KPI's en dashboards betekent vooral de basis op orde brengen. Kompasteam kijkt daar eerst naar.

De klanten begrijpen dat verandering tijd kost. Kompasteam snapt dat haast averechts kan werken.

Klanten stellen de praktische en toegankelijke wijze van handelen op prijs.

Contact

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u een afspraak maken? Vul het contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.    Ik heb interesse in een demo of meer informatie over:    NB: velden met een * zijn verplicht