De Kompasmethode

De Navigatiecyclus van de Kompasmethode

Bijzondere aanpak in samenhang

De Kompasmethode biedt een gestructureerde aanpak om te komen tot een overzichtelijk KPI-dashboard. De methode kent 10 stappen die in samenhang leiden tot echte grip op het bedrijfsresultaat.

Het is een praktische en toegankelijke benadering waarin uw ambities, doelen en prestaties op elkaar worden afgestemd en afwijkingen leiden tot concrete verbeteracties. De methode is uitermate bruikbaar om te komen tot relevante en breed gedragen stuurinformatie voor alle lagen binnen de organisatie. Daarin staat het KPI-dashboard centraal in de planning en sturing van de bedrijfsactiviteiten. Kernvraag is daarbij: “Zie je als ontvanger in één oogopslag waarop actie nodig is?”

Voorbeeld van een KPI dashboard

Ons motto “Rijd niet door rood!” Een KPI sluit aan bij de strategie en iedere afwijking moet daarom tot actie leiden. Het Kompasteam helpt daar de organisatie bij om zo ver te komen.

Om uw organisatie terug op koers te brengen en te houden bieden we verschillende oplossingen die we passend maken voor uw bedrijfssituatie.

 • Navigatiescan
  Een quick scan om vast te stellen hoe uw organisatie er voor staat
 • Bedrijfskompas
  Implementeren van de Kompasmethode bij uw organisatie
 • KPI-dashboard
  Helpen inrichten van een KPI-dashboard en bijbehorende rapportages
 • Speedbooks
  Kompasteam is partner van Speedbooks , de perfecte software voor rapportages direct vanuit uw administratieve of ERP software
 • Waardecreatie
  Bepalen van de waarde van uw bedrijf nu en in de toekomst
 • Workshops
  We geven regelmatig PE-workshops met boeiende onderwerpen
 • Consultancy
  Analyse, Advies en Aanpak van overige uitdagingen