KompasTip #7: Het werken met KPI’s en management dashboard is niet voorbehouden aan alleen ondernemingen die voor winst gaan. Het is geschikt voor ieder type organisatie dat een doel nastreeft

Praktische tips bij toepassen Methode Kompas en dagelijks sturen met KPI’s en Dashboards.

KompasTip #7: Een kompas met KPI’s is echt voor ieder type organisatie

Ik krijg nog wel eens de vraag op het werken met KPI’s en een management dashboard alleen is voorbehouden aan organisatie die omzet en winst nastreven. Daarop is steevast mijn antwoord “niets is minder waar”. Natuurlijk is het nuttig voor profit organisaties, maar het is ook in te richten voor non-profit organisaties. Immers, het dashboard dient als de richtlijn voor navigeren. Een dashboard dient voor het communiceren van resultaten over het presteren van de gehele organisatie. En daarmee is het ook bruikbaar voor gemeentes, goede doelen organisaties of politieke partijen.

Hoe pas je dat dan toe in de praktijk? Hoe kun je daar de navigatiecyclus voor inrichten? In het kort een voorbeeld hoe het voor een politieke partij kan werken.

Stel dat een lokale partij voor een gestructureerde aanpak kiest om te zien of het op koers ligt. Ze willen af van hap-en-snap reageren op wat andere partijen doen. Een lokale partij kent normaliter een bestuur dat de organisatorische activiteiten voor zijn rekening neemt en een fractie die zich bezig houdt met de politieke lijn en zichtbaar wil zijn in het debat.

De eerste vraag is wat het bestuur en fractie lokaal willen bereiken. Politieke partijen streven er meestal naar om in het College van Wethouders en Burgemeester een plek te krijgen. Want dan ben je in staat om het verkiezingsprogramma om te zetten in concrete acties die weer uitstralen op de eigen partij. Dus zul je lokaal een missie moeten hebben die voor de bewoners herkenbaar is en een visie die aanspreekt. Bovenliggend is om met voldoende mensen in de gemeenteraad te komen, want dan doe je mee. Daarmee is de eerste KPI gevonden, en dat is het aantal zetels dat de partij wil behalen bij de eerstvolgende verkiezingen.

Vervolgens kun dit uitwerken en de activiteiten benoemen en meters bedenken. Voor uitvoeren van de activiteiten zijn voldoende leden nodig, die actief zijn en een bijdrage in de kas doen in de vorm van contributies en giften.  KPI voorbeelden zijn dan:

 • Aantal nieuwe leden
 • Deelname van bestaande leden aan activiteiten
 • Aantal events waar nieuwe leden op afkomen
 • Inkomsten
 • aantal keer in het nieuws na een gemeenteraadsbijeenkomst

Het kan een kort lijstje zijn. Dit neem je op in een dashboard. je houdt de voortgang bij en het wordt besproken met bestuur en fractie. En je stelt bij als blijkt dat iets niet werkt of juist heel goed. Het voordeel is dat het overleg op deze wijze net even concreter maakt.

Aan de slag

Pas deze aanpak toe binnen de organisatie. Let wel op een goede mix van “het moet wel leuk blijven, we zijn vrijwilliger” en een zakelijke aanpak. Als iedereen echt voor het doel gaat, dan past geen vrijblijvende aanpak. Dat leidt niet tot succes.

Meer tips en informatie

 

 • Lees meer over dit boeiende onderwerp bij een van de andere Kompastips. Zie bijvoorbeeld KompasTip #8  https://kompasteam.nl/kompastip8-een-kpi-zonder-doel-of-norm-is-geen-kpi/
 • Vind u het werken met dashboards een boeiend onderwerp? Deel dit artikel in je eigen netwerk.
 • Deze Kompastip is onderdeel van de Navigatiecyclus, een gestructureerde aanpak om te komen tot grip op het resultaat. Lees verder waarom een dashboard relevant is binnen Methode Het Kompas https://kompasteam.nl/oplossingen/methode-het-kompas/
 • Is uw belangstelling gewekt hier iets mee te doen?  Uw aansturing kan beter? Wilt u de eigen organisatie meer actiegericht maken en strakker leren sturen op de uitvoering met KPI’s?
 • Neem dan contact op met ons om daar over te sparren. De eerste intake is vrijblijvend en oriënterend.

Heeft u een aanvulling op het artikel? We vernemen dat graag.

Eldert de Jager

Is Trusted Advisor, parttime CFO en implementeert als navigatiecoach de ‘Methode Kompas’ . Hij vertelt en schrijft graag over Navigeren op Essentie.

Eldert de Jager heeft diverse boeken gepubliceerd over Navigeren met KPI-dashboards en sturen op essentie. Wilt u weten welke boeken, ga dan naar https://fenmen.nl/boeken/

Gratis e-Book

Het Kompasteam heeft een geweldig en nuttig e-Book geschreven, bomvol met tips.
Download nu dit gratis e-Book: 30 tips voor het sturen op Essentie

Gratis e-Book

Aanpak Kompasteam

Kompasteam steekt de handen uit de mouwen als een grootboek anders moet worden ingericht of een logistiek proces om te komen tot betere sturing

Aan de slag gaan met KPI's en dashboards betekent vooral de basis op orde brengen. Kompasteam kijkt daar eerst naar.

De klanten begrijpen dat verandering tijd kost. Kompasteam snapt dat haast averechts kan werken.

Klanten stellen de praktische en toegankelijke wijze van handelen op prijs.

Contact

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u een afspraak maken? Vul het contactformulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.  Ik heb interesse in een demo of meer informatie over:  NB: velden met een * zijn verplicht