De Methode Het Kompas ® biedt een gestructureerde aanpak om te komen tot een overzichtelijk KPI-dashboard. Het helpt om te sturen op die zaken die er toe doen.

Hoe kom je tot sturen op essentie? Dat is meer dan alleen aan ‘walking around’ doen. De Kompasmethode biedt een gestructureerde aanpak om te komen tot een overzichtelijk KPI-dashboard. De methode kent 10 stappen die in samenhang leiden tot echte grip op het bedrijfsresultaat.

De 10 stappen in het kort

In de eerste stappen lopen we de missie en visie na en toetsen het ondernemingsplan. Daar leiden we de kritieke succesfactoren (KSF) uit af, omdat die essentieel zijn voor succes. De KSF’s krijgen focus. Aan de kritieke succesfactoren koppelen we de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) om de voortgang van de KSF te meten.

Overzichtelijk set aan parameters

We stellen dan een overzichtelijke set aan financiële en operationele parameters vast. Op basis van de behoefte van de organisatie wordt voor het gewenste type dashboard en BI oplossing gekozen. De KPI’s krijgen een plaats op het dashboard; daar gaan we mee aan de slag om te sturen. Iedere KPI krijgt een doel en een eigenaar. Ook stellen we de frequentie van rapporteren vast en wat er gebeurt bij een afwijking.

KPI-register

Dit alles leggen we zorgvuldig vast in het KPI-register. Uiteraard moet de basis in orde zijn, dus we toetsen ook het proces van de maandafsluiting en het verzamelen van de periodieke data. Zo nodig wordt dat opnieuw ingericht om aan te laten sluiten bij de behoefte aan stuurinformatie. Een onderdeel van het maandwerk is het verzamelen van de data om te komen tot de financiële en operationele KPI’s. Zijn de KPI-rapportages beschikbaar, dan is periodiek overleg nodig om de uitkomsten van de KPI rapportages te bespreken; zowel op niveau van directie als bij de teams. Dat leidt tot analyse en verbeteractie. Wat kunnen we van de uitkomsten leren en wie gaat aan de slag om de KPI score weer in het groen te krijgen? Binnen een goed ingespeeld team loopt zo’n cyclus bijna als vanzelfsprekend.

Reflectie

De laatste stap van de Kompasmethode is reflectie op de strategie en de plannen. Na drie tot vier maanden werken met het dashboard kijken we met elkaar in de spiegel om vast te stellen wat goed gaat en wat beter kan. Daarvan weer leren en toepassen. Wellicht zijn de doelen nog niet scherp van de KPI’s, of hoort een bepaalde KPI toch niet op het dashboard; dat passen we dan aan. Daarmee is sturen op essentie een iteratief proces.

Praktische en toegankelijke benadering

De Kompasmethode is een praktische en toegankelijke benadering waarin uw ambities, doelen en prestaties op elkaar worden afgestemd en afwijkingen leiden tot concrete verbeteracties. De methode is uitermate bruikbaar om te komen tot relevante en breed gedragen stuurinformatie voor alle lagen binnen de organisatie. Daarin staat het KPI-dashboard centraal in de planning en sturing van de bedrijfsactiviteiten. Kernvraag is daarbij: Zie je als ontvanger in één oogopslag waarop actie nodig is?”

 
De 10 stappen op een rij:
 1.  1. De missie gaat over de identiteit en waarden
 2.  2. Met een inspirerende visie vooruitkijken
 3.  3. Opstellen van het ondernemingsplan als concrete basis
 4.  4. Focus bepalen met de Kritieke Succesfactoren
 5.  5. Uitwerken Top-5 Kritieke Prestatie-Indicatoren
 6.  6. Doelen stellen op de KPI’s
 7.  7. Ontwerp een effectief KPI-dashboard
 8.  8. Betrek de organisatie bij de KPI’s
 9.  9. Het sturen op resultaat tijdens het dagelijkse werk
 10. 10. Leren van echte feedback ‘fouten maken mag’

 

Ons motto “Rijd niet door rood!” Een KPI sluit aan bij de strategie en iedere afwijking moet daarom tot actie leiden. Dat is de uitkomst van de tien stappen. Het Kompasteam helpt daar de organisatie bij om zo ver te komen.

Lees hier KompasTip #1: https://kompasteam.nl/kompastip-tip1-wat-is-een-kpi/

Wilt u weten hoe de Kompasmethode uw organisatie op koers houdt?

Om uw organisatie terug op koers te brengen en te houden bieden we verschillende oplossingen die we passend maken voor uw bedrijfssituatie. Lees meer over de oplossingen  https://kompasteam.nl/oplossingen/

 • Wilt u weten hoe we u kunnen helpen met de Kompasmethode?
 • Neem dan contact op met ons om daar over te sparren.
 • In een eerste intake bespreken we vrijblijvend en oriënterend de mogelijkheden.
 • Bel 085 – 048 10 50 of  085 – 048 10 51 voor gesprek met een van onze consultants

 

KOOP HET BOEK "HET KOMPAS"

De Kompasmehode is door Eldert de Jager duidelijk beschreven in zijn boek "Het Kompas".
Hierin worden de 10 stappen van de Kompasmethode helder en praktisch uiteengezet.
Het Kompas is nu online te koop

Koop dit boek