Met de BNU-Indicator® meten we de mate waarin de Uitvoering is gekoppeld aan het Beleid. Met de unieke Beleid-Naar-Uitvoering indicator (BNU®) berekenen we snel of jouw beleid wordt omgezet in concrete en effectieve uitvoering. De score geeft helder richting aan de verbeteringen om de BNU te verhogen.

Meet effectiviteit beleid met unieke BNU®-Indicator

Er worden veelvuldig plannen gemaakt in organisaties, maar de uitvoering van die plannen is een stuk lastiger uitvoerbaar. We zien heel vaak dat er enthousiast begonnen wordt met het opzetten van een beleid en ondernemingsplannen. Helaas blijkt de uitvoering daarvan in praktijk vaak lastiger dan gedacht. De eerste fase, het Beleid, dat lukt meestal nog wel. Maar zodra het serieus wordt en de plannen in praktijk moeten worden gebracht zien we dat het blijft hangen in de Uitvoering.

Uit onderzoek van het Kompasteam onder Nederlandse bedrijven blijkt dat veel organisaties worstelen met de koppeling tussen beleid en uitvoering. De gemiddelde overall score is een 3,0.  Ongetwijfeld lopen zaken daardoor niet of worden doelen niet gehaald. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat het bedrijfsleven enthousiast start met beleid, maar dat er gericht hulp nodig is bij de uitvoering en het nemen van beslissingen die voortkomen uit nieuw beleid.

De initiatiefnemers van het onderzoek hebben dit verschijnsel aangeduid en meetbaar gemaakt met de unieke Beleid-Naar-Uitvoering indicator (BNU®). Daarmee berekenen we de mate van koppeling tussen Beleid en Uitvoering. Vaak voelen we wel aan of het niet loopt in de organisatie, dat zegt dan de onderbuik, maar kunnen we dat ‘hard’ maken? Met een aantal gerichte vragen over Beleid en Uitvoering laat de BNU-Indicator zien of het gevoel van onrust klopt of niet. Hoe lager de BNU-score, hoe groter de kans dat plannen spaak lopen. Daarmee is de BNU-Indicator de ultieme KPI hoe de organisatie er voor staat.

Relatie tussen Beleid-Uitvoering

Test nu zelf uw BNU-score

Om te bepalen in welke mate het Beleid daadwerkelijk wordt omgezet in Uitvoering hebben we de BNU-Indicator. De Beleid-Naar-Uitvoering Indicator (BNU) geeft de verhouding weer tussen deze twee stadia. De score wordt berekend door de uitkomst van Uitvoering af te zetten tegen de uitkomsten van Beleid.

  1. Een score van minder dan 85% is niet goed. De kans dat plannen niet slagen is groot.
  2. Tussen 85% en 95% is de conversie matig. Loop de plannen nog een keer na.
  3. Pas bij een score boven de 95% is de omzetting van Beleid in Uitvoering goed te noemen.

 

Bereken uw BNU-score:

Wilt u zelf aan de slag met verbeteren van uw BNU in uw organisatie?

Het Kompasteam helpt bedrijven om focus te verkrijgen op datgene wat de organisatie succesval maakt. Ze helpt daartoe haar klanten met het bepalen van de juiste KPI’s, ontwerpen van een bijpassend dashboard en uitrol naar de praktijk en uitvoering. Neem eens vrijblijvend contact op, dan kunnen we u er alles over vertellen

De whitepaper is te downloaden via de volgende link https://kompasteam.nl/download-whitepaper-marktonderzoek-stuurinformatie/

Gratis e-Book

Het Kompasteam heeft een geweldig en nuttig e-Book geschreven, bomvol met tips.
Download nu dit gratis e-Book: 30 tips voor het sturen op Essentie

Gratis e-Book