Hoe effectief wordt stuurinformatie bij u gebruikt om op koers te blijven?
Het Kompasteam doet permanent onderzoek om daar zicht op te krijgen.

Wilt u deze vraag beantwoord zien voor uw organisatie? Doe dan mee en vul de enquête in.
Ontvang een helder rapport over waar u staat en een vergelijk met de benchmark.
Doet u het beter dan de rest van Nederland?

Doe mee en zie hoe uw organisatie het doet ten opzichte van anderen

Het doel van dit permanente onderzoek is om een beeld te vormen van de mate waarin missie, visie en strategie worden vertaald naar KPI’s en het sturen daarop. In welke mate beschikt de organisatie over de juiste informatie om tijdig bij te kunnen sturen?
Juiste en tijdige informatie is immers van vitaal belang voor uw succes.

Voor u als deelnemer levert deze survey ook waardevolle informatie op.
Het rapport dat u ontvangt biedt inzicht in waar precies de knelpunten in uw stuurinformatie zitten.
U ziet de uitkomsten van uw eigen organisatie afgezet tegen de benchmark en u ziet direct het verbeterpotentieel.

Meedoen kan ook op anonieme basis. Invullen van de vragen duurt circa 10 minuten
Wij zullen uw gegevens met eerbied en privacy behandelen.
U kunt de survey ook invullen als medewerker of vanuit een interim positie bij een organisatie.

Zonder de juiste informatie bent u stuurloos!