Hoe effectief wordt stuurinformatie bij u gebruikt om op koers te blijven? Het Kompasteam doet permanent onderzoek om daar zicht op te krijgen.

Wilt u het weten voor uw organisatie. Doe mee en vul de test in. En ontvang een helder rapport met hoe uw organisatie er voor staat. Doet u het beter dan de benchmark van de markt?

Doe ook mee. De eerste resultaten zijn binnen!

Het doel van het onderzoek is om een beeld te vormen in welke mate missie, visie en strategie worden door vertaald naar KPI’s en het dagelijks sturen. In welke mate beschikken organisaties over de juiste informatie om tijdig bij te kunnen sturen.  Dat is immers van vitaal belang voor succes .

We zijn gestart met de survey in juni 2019. Inmiddels hebben veel organisaties al meegedaan en de test al ingevuld. Daar zijn we blij mee, want het levert een steeds beter en betrouwbaarder beeld op van de stand van zaken in de markt.

En het onderzoek levert voor de deelnemer waardevolle informatie op. Het biedt inzicht waar de knelpunten zitten en het verbeterpotentieel.

Meedoen kan ook op anonieme basis. U kunt het ook invullen als werknemer of als interimmer van een organisatie.

Lees waarom stuurinformatie zo relevant is binnen Methode Het Kompas https://kompasteam.nl/oplossingen/methode-het-kompas/

Start de zelftest

Zonder de juiste informatie bent u stuurloos!

We zijn zeer benieuwd naar de meningen en ervaringen van bestuurders en eigenaren van allerlei organisaties. Vanuit de eerste reacties krijgen we een goed beeld van de beschikbaarheid en de kwaliteit van stuurinformatie in Nederlandse bedrijven.
De deelnemers hebben de uitkomsten van het onderzoek ontvangen in een rapport waarin hun scores worden afgezet tegen de benchmark.

De eerste uitkomsten van dit onderzoek zijn gedeeld tijdens de Ronde Tafel op 29 november 2019.

Wilt u weten hoe het in uw organisatie gesteld is met de beschikbaarheid en kwaliteit van uw stuurinformatie?
En wilt u die uitkomsten vergelijken met de benchmark?

Doe dan de zelftest en ontvang het rapport met uw uitkomsten afgezet tegen de benchmark.

Start de zelftest

Koop het boek "Het Kompas"

De Kompasmehode is door Eldert de Jager duidelijk beschreven in zijn boek "Het Kompas".
Hierin worden de 10 stappen van de Kompasmethode helder en praktisch uiteengezet.
Het Kompas is nu online te koop

Koop dit boek