Hoe effectief wordt stuurinformatie bij u gebruikt om op koers te blijven?
Het Kompasteam doet permanent onderzoek om daar zicht op te krijgen.

Wilt u deze vraag beantwoord zien voor uw organisatie? Doe dan mee en vul de enquête in.
Ontvang een helder rapport over waar u staat en een vergelijk met de benchmark.
Doet u het beter dan de rest van Nederland?

Doe mee en zie hoe uw organisatie het doet ten opzichte van anderen

Het doel van dit permanente onderzoek is om een beeld te vormen van de mate waarin missie, visie en strategie worden vertaald naar KPI’s en het sturen daarop. In welke mate beschikt de organisatie over de juiste informatie om tijdig bij te kunnen sturen?
Juiste en tijdige informatie is immers van vitaal belang voor uw succes.

Voor u als deelnemer levert deze survey ook waardevolle informatie op.
Het rapport dat u ontvangt biedt inzicht in waar precies de knelpunten in uw stuurinformatie zitten.
U ziet de uitkomsten van uw eigen organisatie afgezet tegen de benchmark en u ziet direct het verbeterpotentieel.

Meedoen kan ook op anonieme basis. Invullen van de vragen duurt circa 10 minuten
Wij zullen uw gegevens met eerbied en privacy behandelen.
U kunt de survey ook invullen als medewerker of vanuit een interim positie bij een organisatie.

Start de Enquête
Zonder de juiste informatie bent u stuurloos!

We zijn zeer benieuwd naar de meningen en ervaringen van bestuurders en eigenaren van allerlei organisaties.
Vanuit de reacties op deze permanente survey krijgen we een goed beeld van de beschikbaarheid en de kwaliteit van stuurinformatie binnen Nederlandse organisaties.

We zijn met deze survey gestart in de zomer van 2019. Inmiddels hebben al meer dan 100 organisaties meegedaan en het onderzoek ingevuld.
De uitkomsten van dit permanente onderzoek leveren een overzichtelijk en betrouwbaar beeld op van de stand van zaken bij Nederlandse organisaties.

De eerste uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd tijdens de Ronde Tafel op 29 november 2019.
Alle deelnemers hebben de uitkomsten van het onderzoek ontvangen in een rapport waarin hun eigen scores werden afgezet tegen de benchmark.

Wilt u weten hoe het in uw organisatie gesteld is met de beschikbaarheid en kwaliteit van uw stuurinformatie?
En wilt u die uitkomsten vergelijken met de benchmark?

Doe dan de test en ontvang het rapport met uw uitkomsten afgezet tegen de benchmark.

Waarom is juiste en tijdige stuurinformatie zo relevant?
Lees er alles over in de Methode Het Kompas

Start de enquête

Koop het boek "Het Kompas"

De Kompasmehode is door Eldert de Jager duidelijk beschreven in zijn boek "Het Kompas".
Hierin worden de 10 stappen van de Kompasmethode helder en praktisch uiteengezet.
Het Kompas is nu online te koop

Koop dit boek