Sturen op essentie om op koers te blijven

Organisaties in de 21ste eeuw staan voor grote veranderingen. Vergaande digitalisering en automatisering, integraal klantgericht werken, nieuwe toekomst- gerichte processen inrichten, zaken die vragen om doordachte veranderplannen en een scherp instrumentaria om mee te sturen. Wij denken graag met je mee. Omdat wij bij Kompasteam begrijpen dat jouw verandering op weg naar meetbare resultaten vandaag begint. Daarvoor is het essentieel dat uw beleid gekoppeld is aan de uitvoering. Dat je dus stuurt op essentie en weet hoe je er voor staat. Kompasteam heeft een samenhangend geheel van methoden ontwikkeld waarmee je veranderingen en sturen op de juiste zaken tot een succes maakt.

Test of jouw organisatie de uitvoering op orde heeft
Start de reis met de Navigatiescan

Start de reis met de Navigatiescan

Voer een navigatiescan uit om vast te stellen waar je staat. De weg naar verandering start met een beginsituatie. Wij voeren bij jouw organisatie een navigatiescan uit en je krijgt in korte tijd een compleet beeld van hoe jouw organisatie er nu voor staat. Dat voorkomt onrust. Wat gaat al goed en wat zijn de aandachtspunten? Dat geeft een bruikbare basis voor verdere verbeteringen.

Lees meer
Blijf op koers met het Bedrijfskompas

Blijf op koers met het Bedrijfskompas

Om te sturen op meetbare resultaten is een Bedrijfskompas nodig. De Methode Kompas is het antwoord op jouw behoefte aan echt grip op het bedrijfsresultaat met een praktische, samenhangende aanpak en de juiste KPI's. Daarmee investeer je in een duurzame structuur voor jouw organisatie. Met het Bedrijfskompas blijft jouw organisatie op koers.

Lees meer
Bereken de waarde van verbetering via Kompasteam Waardecreatie

Bereken de waarde van verbetering via Kompasteam Waardecreatie

Het in gang zetten van verbeteracties leidt tot betere resultaten. Om de hoogte daarvan te bepalen berekenen we voor de organisatie de waarde van nu en over pakweg 3 tot 5 jaar. Huidige acties bepalen de waarde van het bedrijf nu en in de toekomst. Wat is de waarde van de onderneming nu? Wil je werken aan het verhogen van de waarde? Wij hebben de ervaring en de expertise om dat samen met jou te doen.

Lees meer
Versterken van jouw (financiële) organisatie

Versterken van jouw (financiële) organisatie

Kompasteam biedt diverse oplossingen die er voor zorgen dat jouw organisatie er beter voor komt te staan.
Zo zijn we trots partner van Speedbooks Rapportagesoftware. We hebben regelmatig workshop. Helpen bij aantrekken werkkapitaal. En consultants voeren verbetertrajecten uit via interimbasis of op projectregie.

Lees meer

Over het Kompasteam

Met het Bedrijfskompas, de Kompas methodologie en coaching door ervaren professionals helpt Kompasteam bedrijven om ambitie om te zetten in realiteit. Door je strategie om te zetten in meetbare doelen, verbetert Kompasteam de focus, transparantie en afstemming met de uitvoering en verhoogt het de betrokkenheid van medewerkers. Betrokken medewerkers verbeteren de bedrijfsresultaten en transformeren bedrijven van gewoon naar buitengewoon.

Onze bedrijfsfilosofie is verwoord in onze missie:

Wij helpen bedrijven bij hun verandering naar meetbare resultaten om te komen tot sturen op essentie.

Dit doen we op een respectvolle wijze.  Sturen met oog voor de menselijke maat. Het Kompasteam heeft jarenlange ervaring met inrichten van bedrijfskritische KPI’s en dashboards. We gaan voor duurzame resultaten. We zijn proactief. We hebben oog voor de menselijke maat. Immers: plannen moeten uitvoerbaar zijn.

We kijken vooral naar oplossingen die werken en een nieuw, krachtig Kompas oplevert. Met als resultaat een organisatie de stuurt op essentie.

Lees verder

Volg ons op Linkedin

Vindt u nieuwsbrieven ook niet meer van deze tijd?
Volg ons voor nieuws en wetenswaardigheden dan voortaan via Linkedin.

Volgen

Laatste blogs & nieuws

Prettige feestdagen

2021 was een bewogen jaar Hoe heeft u het doorstaan?  

Let op als de organisatie regelmatig door rood rijdt. Wordt de afwijking genormaliseerd door groepsdenken?

"Rijdt niet door rood" is in het werken met KPI-dashboards een van de stelregels. Let op als de organisatie regelmatig...

Speedbooks® partner event 9 september 2021

Eldert de Jager en Gerard Kuijpers woonden namens Kompasteam het partner event van Speedbooks bij op 9 september 2021. Dat...

De tragiek van de jaloerse KPI. Een dashboard doe je met elkaar!

De tragiek van de jaloerse KPI maakt pijnlijk duidelijk waar het gebrek aan niet willen samenwerken toe kan leiden. Een...