Unieke aanpak: De Methode Kompas

De Methode Het Kompas biedt een unieke, gestructureerde aanpak om te komen tot een overzichtelijk KPI-dashboard. De methode kent 10 stappen die in samenhang leiden tot echte grip op het bedrijfsresultaat.

Het is een praktische en vooral toegankelijke aanpak waarin ambitie van de ondernemer, de doelen en prestaties op elkaar worden afgestemd. Afwijkingen leiden tot concrete verbeteracties. De methode is uitermate bruikbaar om te komen tot relevante en breed gedragen stuurinformatie voor alle lagen binnen de organisatie. Daarin staat het KPI-dashboard centraal in de planning en sturing van de bedrijfsactiviteiten.

Kernvraag is daarbij: “Zie je in één oogopslag waarop actie nodig is?”

De kunst is om te sturen met zo min mogelijk, maar wel met de juiste parameters. De balanced scorecard ordent het bepalen van de Kritieke Succesfactoren. Deze factoren veranker je in de organisatie met dashboards die onderdeel worden van dagelijkse routines en verbeterplannen. Dat zorgt voor de dagelijkse portie slagkracht.

Ongeacht de omvang van de onderneming of de aard van de werkzaamheden is de methode toepasbaar, want voor iedereen geldt: “Liggen we nog op koers en gaan we onze doelen halen?”

Het Kompasteam staat klaar u om alle ins-and-outs te vertellen.

Uw bedrijf terug op koers

De organisatie dreigt grip te verliezen en stuurloos te worden als op de verkeerde indicatoren wordt gestuurd. Als er wel rapportages zijn, maar niemand daar wat mee doet. Als niet duidelijk  is wat te doen als er sprake is van een afwijking. Management is vooral bezig met ‘brandjes blussen’ in plaats van werken aan het versterken van de organisatie en bouwen aan de toekomst.

Om een dergelijke vervelende situatie te voorkomen is een gestructureerde aanpak nodig die het bedrijf terug op koers brengt en nog belangrijker: op koers houdt om te komen met een overzichtelijk KPI-dashboard. De methode kent 10 stappen die in samenhang leiden tot echte grip op het bedrijfsresultaat. De invulling wordt afgestemd op de behoefte en de ernst van de situatie. Dat zorgt voor de juiste focus voor het management en de medewerkers.

Het Kompasteam

Het Kompasteam bestaat uit ervaren professionals die als doel hebben bedrijven te helpen met behulp van de Kompasmethode. Deze methodiek is beschreven in het boek van Eldert de Jager “Het Kompas”​. Door middel van het daarin beschreven tienstappenplan worden uw missie en visie lijnrecht doorgetrokken naar de belangrijkste KPI’s op uw management dashboard. Het resultaat is een organisatie die zichzelf op koers houdt.

Nieuws en berichten

Meten is weten

Wie kent niet het probleem dat u een beslissing moet nemen en onvoldoende harde informatie hebt.
U kunt uiteraard op het gevoel een keuze maken maar vaak wilt u als ondernemer, manager of bestuurder toch iets meer onderbouwing. Al was het maar om uw beslissing te kunnen verdedigen.
Maar wat nu als u wel veel data heeft maar daar niet de informatie uit kunt halen die u nodig heeft?